Izolacja


Matka nie jest właścicielką dziecka!

Niestety zdarza się, że po rozpadzie związku dziecko jest całkowicie izolowane od ojca. Matka, w imię zemsty i odwetu zupełnie zapomina o tym, że udział obojga rodziców w życiu dziecka jest konieczny dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego, a eliminacja ojca z życia dziecka godzi w jego prawa. Dziecko bowiem ma prawo do tego, żeby mieć ojca, a matka nie może mu tego prawa odbierać! Egoistyczne zachowania matek, przejawiające się w pozbawieniu własnego dziecka poczucia bezpieczeństwa i świadomości posiadania ojca, zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest zerwanie wszelkich więzi łączących ojca z dzieckiem.

Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku normalnych kontaktów z ojcem. Ojciec powinien mieć możliwość uczestniczenia w życiu dziecka, wpływania na jego rozwój i wychowanie.

Jak to wygląda w prawie?

Zgodnie z brzmieniem art. 113 § 1 KRO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Celowe izolowanie dziecka może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r. I CKN 834/98)

Uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 577 KPC). (postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 30 sierpnia 1977 r. III CRN 204/77).

Władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Rodzice mają jednak względem dziecka także prawa i obowiązki, nie objęte władzą rodzicielską, nie stanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej styczności z dzieckiem (…), które jest ich prawem osobistym. (postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 maja 2000 r. II CKN 761/00).

Należy pamiętać, że utrzymujący się brak kontaktów rodzica z dzieckiem może (i powinien) skutkować potrzebą wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej!

Jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1 KRO).

You may also like

Wakacje za granicą?

Uczucie nienawiści

LEAVE A COMMENT

Nasza misja

RozwodTaty.pl

RozwodTaty.pl

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem. Pamiętaj! Jeśli nie ułożyło Ci się w małżeństwie nie oznacza to, że jesteś gorszym rodzicem. adwokatwpiasecznie.pl adwokatjd.pl

Fanpage