Egzekwowanie kontaktów


Masz uregulowane kontakty, a mimo to nie widujesz dziecka?

Czas zawalczyć o Twoje prawa!

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy była partnerka nie wykonuje orzeczenia Sądu czy też zawartej ugody i swoim zachowaniem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia odbycie kontaktu z dzieckiem. Na szczęście przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość nałożenia sankcji finansowych na matkę dziecka.

Jak wygląda procedura?

Przymuszenie do realizacji orzeczenia sądowego lub ugody w przedmiocie kontaktów odbywa się dwuetapowo. Najpierw Sąd opiekuńczy wyda postanowienie, w którym zagrozi matce dziecka nakazaniem zapłaty na Twoją rzecz oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia Sądu lub z ugody.

W przypadku, gdy pomimo wydania przez Sąd powyższego orzeczenia była partnerka w dalszym ciągu utrudnia Ci kontakty, wówczas  sąd opiekuńczy nakaże jej zapłatę należnej sumy pieniężnej. Orzeczona przez Sąd kwota trafi do Twoich rąk.

Ponadto, jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, Sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu.

Niewykonywanie przez matkę orzeczonych przez sąd kontaktów ojca z dzieckiem może więc znacząco wpłynąć na jej sytuację finansową.

Pamiętaj! Dziecku potrzebny jest kontakt z obojgiem rodziców.

Jest to nie tylko Twoje prawo, ale i obowiązek.  

LEAVE A COMMENT

Nasza misja

RozwodTaty.pl

RozwodTaty.pl

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem. Pamiętaj! Jeśli nie ułożyło Ci się w małżeństwie nie oznacza to, że jesteś gorszym rodzicem. adwokatwpiasecznie.pl adwokatjd.pl

Fanpage