Browsing category Rozwód

Treść wyroku rozwodowego


Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: - władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; - o kontaktach rodziców z dzieckiem; - w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy

Alimenty małżonka wyłącznie winnego


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie gorsza niż w małżeństwie, a pogorszenie będzie miało charakter istotny. Nie oznacza to jednak,

Alimenty bez wyłącznej winy


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że: - przy rozwodzie bez orzekania o winie uprawnionym do uzyskania alimentów i analogicznie zobowiązanym do

Wina w rozkładzie pożycia


Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2). Jak wynika z powyższego, orzeczenie o winie rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym jest co do zasady obowiązkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o jego

Rozwód czy separacja?


Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na "zastanowienie się". Przesłanki Sąd orzeknie separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Z kolei do rozwiązania małżeństwa

Nasza misja

RozwodTaty.pl

RozwodTaty.pl

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem. Pamiętaj! Jeśli nie ułożyło Ci się w małżeństwie nie oznacza to, że jesteś gorszym rodzicem. adwokatwpiasecznie.pl adwokatjd.pl

Fanpage