Browsing category Dziecko

Wysokość alimentów


Niestety coraz częściej matki dziecka starają się deprecjonować byłych partnerów w roli ojca, przedstawiać ich w negatywnym świetle i sprowadzić do funkcji bankomatu. Czy tak też jest w Twoim przypadku? Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 KRO oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb

Wakacje za granicą?


Matka dziecka nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę! Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody - orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. III CRN 19/85).

Izolacja


Matka nie jest właścicielką dziecka! Niestety zdarza się, że po rozpadzie związku dziecko jest całkowicie izolowane od ojca. Matka, w imię zemsty i odwetu zupełnie zapomina o tym, że udział obojga rodziców w życiu dziecka jest konieczny dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego, a eliminacja ojca z życia dziecka godzi w jego prawa. Dziecko bowiem ma prawo do tego, żeby mieć ojca, a matka nie może mu tego prawa odbierać! Egoistyczne zachowania matek, przejawiające się w pozbawieniu własnego

Uczucie nienawiści


Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno przejawiać się to w organizowaniu spotkań dziecka z ojcem, w przekazywaniu ojcu stałych informacji o życiu dziecka oraz w stworzeniu atmosfery sprzyjającej pogłębieniu miłości i przywiązania dziecka do ojca i ojca to matki. Tego wymaga dobrze pojęte dobro dziecka (patrz:

Nasza misja

RozwodTaty.pl

RozwodTaty.pl

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem. Pamiętaj! Jeśli nie ułożyło Ci się w małżeństwie nie oznacza to, że jesteś gorszym rodzicem. adwokatwpiasecznie.pl adwokatjd.pl

Fanpage